Ekomuovi Oy - kestomuovi- ja erikoismuovituotteet

Ekomuovi Oy on erikoistunut kesto- ja erikoismuoveista tehtävien tuotteiden ja kokonaisuuksien suunnitteluun, valmistukseen, tuotantoprosesseihin ja niiden kunnossapitokorjauksiin sekä varaosahuoltoon. Tuotteitamme ovat muun muassa erilaiset altaat ja säiliöt, prosessilaitteistot ja -putkistot, pinnoitukset sekä erilaiset ilmanpuhdistuslaitteistot ja teollisuuden poistoilmastoinnit. Palveluumme kuuluvat asennukset ja kunnossapito.

Valmistamiamme tuotteita käytetään esimerkiksi puhtaanveden- ja jätevedenkäsittelylaitoksissa, pintakäsittelylaitoksissa, kemianteollisuudessa sekä laboratorio- ja prototyyppikäytössä.

Tuotantoprosessimme on ympäristöystävällinen ja syntyvä muovijäte toimitetaan uusiokäyttöön. Kuulumme Cleantech–klusteriin.

Nopea ja osaava kokonaistoimittaja

Ekomuovi on joustava ja luotettava yhteistyökumppani. Teemme lupaamme työt tarkalleen sovittujen aikataulujen mukaisesti. Kokenut henkilökuntamme varmistaa hyvän laadun.

Toimimme myös kansainvälisesti. Esimerkkeinä viimeisimmistä vientitoimituksistamme mainittakoon Riikan vesilaitoksen fosforinpoistojärjestelmä sekä Pietariin Vodokanalin jätevesilaitoksille toimitetut lukuisat kemikaalien varastointi- ja annostelujärjestelmät. Europe Environnementin kanssa solmitun Partnership-sopimuksemme myötä toimimme savu- ja hajuhaittojenkäsittelylaittoistojen agentuurina muun muassa useimmissa Pohjoismaissa sekä Luoteis-Venäjällä.